D.Pharm Result Analysis

D.Pharm Result Analysis

Academic Year 2020-21

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D. Pharm 100% Sawant Shital Ashok 90.09
Patil Abhishek Sunil 89.91
Gaikwad Harshada Pandurang 87.18
Chavan Khot Gayatri Sanjay 87.18
2. S. Y. D. Pharm 100% Kumbhar Pritam Sunil 96.30
Rutuja Ravindra Chougule 96.20
Jasud Omkar Yashwant 95.10

Academic Year 2019-20

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D. Pharm 100% Chougule Rutuja Ravindra 93.73
Kumbhar Pritam Sunil 92.27
Kamble Manali Satish 91.18
2. S. Y. D. Pharm 100% Bagale Nikhil Ramesh 97.60
Desai Amruta Ashokrao 97.60
Patil Aishwarya Mahaveer 97.60
Attar Salma Gafur 97.50
Shinde Shubham Dilip 97.50
Tupe Abhijeet Suresh 97.50
Jamadade Ranjit Ashok 97.40

Academic Year 2018-19

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D.Pharm 98.24% Ms. Amruta A Desai 88.91
Mr. Abhijeet S Tupe 88.45
Mr. Nikhil R Bagale 87.18