D.Pharm Result Analysis

D.Pharm Result Analysis

Academic Year 2022-23

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D. Pharm 35.82 % Gaikwad Omkar Santosh 77.50
Mangave Rutuja Arun 74.20
Gadade Divya Digvijay 71.20
Ambole Nisarga Suryakant 70.20
Chougule Sanika Dhanaji 69.90
2. S. Y. D. Pharm 37.87 % Inamdar Ashrafi Shahanavaj 78.00
Ghatule Manasi Shivaji 77.82
Satpute Neha Sunil 74.36
Patil Chaitali Anil 74.27
Lingade Gayatri Ashok 74.18

Academic Year 2021-22

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D. Pharm 98.52 % Inamdar Ashrafi Shahanavaj 80.80
Ghatule Manasi Shivaji 77.80
ChouguleAnkitaAnnaso 77.60
Satpute Neha Sunil 76.10
Patil Chaitali Anil 74.00
2. S. Y. D. Pharm 80.59 % Sawant Shital Ashok 85.60
Ainapure Swati Tavanappa 79.40
GhadageAnisha Anil 79.40
Shivpuje Abhishek Gundu 79.00
Sutar Shubhangi Sunil 78.00
Jamadar Wajid Shahid 77.60
Patil Vrushali Vishwas 77.60

Academic Year 2020-21

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D. Pharm 100% Sawant Shital Ashok 90.09
Patil Abhishek Sunil 89.91
Gaikwad Harshada Pandurang 87.18
Chavan Khot Gayatri Sanjay 87.18
2. S. Y. D. Pharm 100% Kumbhar Pritam Sunil 96.30
Rutuja Ravindra Chougule 96.20
Jasud Omkar Yashwant 95.10

Academic Year 2019-20

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D. Pharm 100% Chougule Rutuja Ravindra 93.73
Kumbhar Pritam Sunil 92.27
Kamble Manali Satish 91.18
2. S. Y. D. Pharm 100% Bagale Nikhil Ramesh 97.60
Desai Amruta Ashokrao 97.60
Patil Aishwarya Mahaveer 97.60
Attar Salma Gafur 97.50
Shinde Shubham Dilip 97.50
Tupe Abhijeet Suresh 97.50
Jamadade Ranjit Ashok 97.40

Academic Year 2018-19

 
Sr. No. Class Class Result Rankers % Marks
1. F. Y. D.Pharm 98.24% Ms. Amruta A Desai 88.91
Mr. Abhijeet S Tupe 88.45
Mr. Nikhil R Bagale 87.18