B.Pharm Result Analysis

B.Pharm Result Analysis

Academic Year 2021-22

 
Class Name of ranker students % Marks
F. Y. B. Pharm 1 Pathan Jainab Abdulmujib 86.41
2 Gouraje Omkar Rajandra 86.34
3 Mushrif Mohammadatif Riyaz 85.45
S. Y. B. Pharm 1 Jagtap Manisha Deepak 90.08
2 Jagtap Aditi Shivaji 89.46
2 Mohite Aarti Tanaji 89.46
3 Jamadade Arpita Rajaram 89.31
T. Y. B. Pharm 1 Mohite Shreya Sharad 94.64
2 Momin Saniya Javed 92.79
3 Patil Sayali Sambhaji 91.36
Final Y. B. Pharm 1 Chavan Snehal Mahadev 84.17
2 Doijad Shital Ravindra 83.4
3 Dudhal Ravindra Ramchandra 83.3

Academic Year 2020-21

 
Class Name of ranker students % Marks
F. Y. B. Pharm 1 Jamadade Arpita Rajaram 91.07
2 Bhute Harshvardhan Ashok 90.69
3 Kulkarni Shivam Amol 90.55
S. Y. B. Pharm 1 Mohite Shreya Sharad 93.35
2 Bodare Nikita Pratap 92.04
3 Momin Saniya Javed 91.90
T. Y. B. Pharm 1 Dudhal Ravindra Ramchandra 90.43
2 Koli Vishakha Prakash 90.00
3 Patil Rutika Prakash 89.79
Final Y. B. Pharm 1 Jadhav Shubhangi Rajaram 85.26
2 Savale Shubhangi Sachidanand 83.60
3 Jamadar Aafrin Gous 83.30

Academic Year 2019-20

 
Class Name of ranker students % Marks
F. Y. B. Pharm 1 Gaikwad Shubham Adhikrao 81.03
2 Mohite Shreya Sharad 79.72
3 Chaus Rehan Hasim 79.24
S. Y. B. Pharm 1 Chavan Snehal Mahadev 87.62
2 Jamadade Pratiksha Kantilal 82.92
3 Doijad Shital Ravindra 82.38
T. Y. B. Pharm 1 Jadhav Shubhangi Rajaram 85.36
2 Savale Shubhangi Sachidanand 84.79
3 Shipekar Apurva Jitendra 84.07
Final Y. B. Pharm 1 Shinde Prajakta Mohan 80.75
2 Ingawale Pratibha Vishnupant 79.65
3 Chougule Pavankumar Shivaji 79.25

Academic Year 2018-19

 
Class Name of ranker students % Marks
F. Y. B. Pharm 1 Doijad Shital Ravindra 81.03
2 Jamadade Pratiksha Kantilal 79.72
3 Chavan Snehal Mahadev 79.24
Pange Prathamesh Sanjay 79.24
S. Y. B. Pharm 1 Jadhav Shubhangi Rajaram 84.38
2 Jamadar Aafrin Gous 81.54
3 Bandgar Aditya Ashok 81.23
T. Y. B. Pharm 1 Shinde Prajakta Mohan 77.30
2 Chougule Pavankumar Shivaji 76.70
3 Ingawale Pratibha Vishnupant 75.80